CureZone.org
   Home > Article Index > Addictions > Toxins

• Go Back

Reprinted from:
http://www.dinkost.no/

Transfett og Endetarmskreft

Trans-fatty acids and colon cancer.

Transfett og endetarmskreft


Slattery ML, Benson J, Ma K-N, Schaffer D og Potter JD: Trans-fatty acids and colon cancer. Nutrition and Cancer 2001, 39(2):170-175.

Det ser ut til å være en sammenheng mellom forekomst av kreft I endetarmen og inntak av transfett. Det viser en ny undersøkelse publisert i tidsskriftet Nutrition and Cancer.

Få studier har hittil studert hvorvidt transfett er kreftfremkallende, selv om det lenge har vært antatt en slik sammenheng.

I den foreliggende studien ble kosten til 1993 kreftpasienter sammenliknet med kosten til 2410 friske personer i USA. Kostinformasjonen ble samlet inn ved hjelp av kosthistoriske spørreskjemaer, som fanger opp tidligere kosthold.

Etter at dataene var justert for kroppsstørrelse, alder ved diagnose og andre faktorer, fant forskerne en svak sammenheng mellom inntak av transfett og forekomst av endetarmskreft for kvinner, men ikke for menn. Det var en sterkere sammenheng mellom kreft og inntak av transfett hos de som var 67 år eller mer, og også for de som ikke regelmessig brukte aspirin.

Forskerne mener at studien har store konsekvenser for ernæringsrådgivning for befolkningen generelt. Man bør unngå å spise delvis herdet fett.

GHA/19.12.01


Les mer om Transfettsyrer:

Transfettsyrer


Transfettsyrer er umettede fettsyrer som har en spesiell form. Dette skyldes plasseringen av hydrogenatomene i forhold til dobbeltbindingen i kjeden. I transfettsyrer er hydrogenatomene plassert på hver sin side av karbonskjeden, i stedet for på samme side som i cis-fettsyrer.

Transfettsyrer øker LDL-kolesterolnivået i blodet og er derfor ikke ansett som særlig gunstige fettsyrer.

Transfettsyrer dannes naturlig i vommen hos drøvtyggere - derfor inneholder melkefett en del transfettsyrer. Disse fettsyrene dannes også under herding av umettet fett som for eksempel i margarinindustrien. Margarin har vært den største kilden til transfettsyrer i norsk kosthold, men nå fremstilles margarin på en måte hvor man unngår transfettet. Derfor er melkefett og kjøttprodukter hovedkilden.

Reprinted from:
http://www.dinkost.no/

Related
News
HOW TO LOWER YOUR CHOLESTEROL  Aug 30 2002
Toxic Teacher Syndrome  Aug 30 2002
Autism 'Linked to Mercury Vaccine'  Aug 16 2002
Autism and Mercury  Aug 16 2002
Can GM food make your body immune to ANTIBIOTICS ?  Jul 20 2002
The Danger of MSG and How it is Hidden in Vaccines  Jun 08 2002
Taming the Beast; My Progress - Multiple Sclerosis  May 30 2002
Cancer Risk Found in French Fries, Bread   Apr 24 2002
Make-Up Holds Hidden Danger of Cancer  Apr 24 2002

Back To Top


Purest Body Products
No solvents, no heavy metals, organic, vegan, no animal testing

 
Google Advertisement 
More 
Suffering Arthritis?
Ready to learn the real cause of arthritis and how to naturally g...


Natural Cancer Remedies
Hundreds of thousands have cured their own cancers, and now yo...Purest Body Products
No solvents, no heavy metals, organic, vegan, no animal testing


Simple Seed Based Nutrition
Seed Protein;Supplement; Detox fast and real; Videos at TS...Ip-6/inositol, May Be As Good As Opc
Shrinks Tumor Masses


12000 Ppm Atomic Silver
The Answer to Cancer, HIV, Candida, Lyme, MRSA, and 650 Stubbo...Holistic Health Invention Will Change Your Life !
The Tesla Shield™. Transformational ...


Free Plans For Hulda Clark Parasite Zapper
Build your own, or have one shipped to you ...


Lugol’s Iodine Free S&H
J.Crow’s® Lugol’s Iodine Solution. Restore lost reserves.


Cloves & Wormwood
Parasite Cleanse


Cancer’s Natural Enemy
The eBook about beating cancer naturally which has worked for t...


Better Than Colonics. Period.
Oxygen Detoxification for both small and large intestine...


Royal Tea - Digestion, Naturally
Make sure your body has what it needs while ridding i...


Your Ad Here 
Google Advertisement 

Purest Body Products
No solvents, no heavy metals, organic, vegan, no animal testing 

Donate to CureZone

Contact Us - About - Sponsors - Stats

Link Exchange - Add URL - How To Exchange Links?

Terms of Service - Privacy Policy - Spam Policy - Disclaimer - Guidelines & Rules

CureZone Newsletter is distributed in partnership with https:www.netatlantic.com


Copyright 2018  www.curezone.org

0.1250 sec from 54.164.198.240