CureZone
Old Format -> CureZone.INFO
Lekovito bilje
 • Lekovito bilje   #131562   5y  4,767  
   Date: 8/2/2010 1:31:13 PM   ( 5y ago )   Hits:   4767
  Bilje je sa nama od kada i mi postojimo - bilje sluzi kao baza za mnoge lekove, a ljudi su omogućili da supstance koje ono nudi , postanu mnogo jače i delotvornije na zdravlje.

  Za svaku bolest postoji lek u prirodi, a taj lek se nalazi u lekovitom bilju. Takođe je važno znati sta se čime leci, odnosno koje je lekovito bilje najpogodnije za pojedinu bolest. Velike mogućnosti daju nam mešavine lekovitog bilja.
  Lekovito bilje predstavlja najbolji način prirodne terapije i lečenja.
  U savremenoj medicini i načinu preventivnog delovanja,
  fitoterapiju (lečenje biljkama) treba ceniti prema njenim
  vrednostima. Tradicija i delatnost fitoterapije potvrđuju
  činjenicu da u prirodi ne postoji nijedna biljka koja nema lekovita
  svojstva za određenu bolest.
  Terapeutska vrednost lekovitih biljaka zasniva se na vezi koja postoji između hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i
  njihovog farmakološko-dinamičnog delovanja na organizam.
  Složenost hemijskog sastava biljaka koje imaju od 2-3 pa i do 30-
  40 identifikovanih elemenata, pa nam to objašnjava
  terapeutsko delovanje jedne iste biljke kod različitih bolesti.
  Efikasnost prirodnih sredstava, kada je u pitanju preventiva i
  samo lečenje, zavisi od kompletne i dobre dijagnoze.
   
  Printer-friendly version of this page Email this message to a friend
  Alert Moderators
  Report Spam or bad message  Alert Moderators on This GOOD Message
 • How can I view entire discussion thread on a single page?

  How can I expand all forum messages on a single forum page?


   

  Donate to CureZone


  Terms of Service - Privacy Policy - Spam Policy - Disclaimer - Guidelines & Rules

  CureZone Newsletter is distributed in partnership with www.netatlantic.com


  Contact Us - About - Advertise - Stats

  Copyright 1999 - 2015  www.curezone.org

  0.094 sec, (1)

  Best Laundry System

  My favorite Iodine

  Heal Type 2 Diabetes

  Parasites Cleanse

  Your Ad Here

  Most Expensive B12 Vitamin

  Free Dr. Clark DVD!

  Medically Proven Anti-Cancer Benefits

  What Causes Anger?

  Natural Cancer Remedies

  Detoxifying drinking water!

  Proven Parasite Diet

  Get an Instant Discount!

  Cancer’s Natural Enemy

  The Best Years in Life

  J.Crow’s® Lugol’s Iodine

  Place your Ad Here